Urząd Miejski w Mońkach

Zwróć książkę nawet w weekend!

Data publikacji: 4 listopada, 2020

Biblioteka Publiczna w Mońkach oferuje usługę zwrotu  wypożyczonych książek za pomocą wrzutni, szczególnie w dniach i godzinach, gdy biblioteka jest nieczynna. Zainstalowana jest także z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie czytelników, którzy nie mają czasu, by oddać książki przy ladzie bibliotecznej. W intencji biblioteki wrzutnia ma ułatwić zwracanie książek, a tym samym przyspieszyć ich obieg pomiędzy wypożyczającymi.

1. Wrzutnia jest umiejscowiona na zewnątrz, przed wejściem do budynku Mediateki (ul. Słowackiego 4) i jest dostępna przez 7 dni w tygodniu, przez całą dobę.

2. Poprzez wrzutnię można zwracać  książki wypożyczone w Bibliotece Głównej, Oddziale dla Dzieci oraz Mediatece.

3. Książki należy wkładać do wrzutni w delikatny sposób, pojedynczo i zawsze grzbietem do środka.

4. Rejestracja zwrotu dokonanego z wykorzystaniem wrzutni w systemie bibliotecznym następuje najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po dniu zwrotu lub po okresie kwarantanny w trakcje trwania pandemii COVID-19. Po dokonaniu zwrotu z wykorzystaniem wrzutni użytkownik jest zobowiązany do weryfikacji stanu swojego konta. Wątpliwości i reklamacje powinny być niezwłocznie zgłaszane bezpośrednio w wypożyczalni lub mailowo na adres: bpmonki@wp.pl.

5. W przypadku nieterminowego zwrotu naliczenie wysokości opłaty następuje z chwilą rejestracji zwrotu w systemie bibliotecznym, a nie w momencie włożenia książki do wrzutni.

6. W przypadku stwierdzenia nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń zwracanych książek Biblioteka zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika z prośbą o wyjaśnienia.

7. Stanowisko wrzutni jest monitorowane. Zabrania się wkładania do wrzutni wszelkich przedmiotów poza materiałami bibliotecznymi.

8. Korzystanie z wrzutni jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.

Zapraszamy do korzystania z usługi.