Urząd Miejski w Mońkach

25-lecie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mońkach

Data publikacji: 16 listopada, 2022

Dnia 16 listopada 2022 r. miała miejsce uroczystość z okazji 25-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy w Mońkach.

Pan Burmistrz Zbigniew Karwowski złożył serdeczne podziękowania Pani Dyrektor Agnieszce Wykowskiej oraz terapeutom i personelowi za trud i zaangażowanie włożone w pracę na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami. Życzył, aby zdrowie oraz niezachwiana pogoda ducha pozwalały podejmować nowe inicjatywy oraz czerpać radość i satysfakcję z osiągnięć swoich podopiecznych.

6