Urząd Miejski w Mońkach

Będzie kolejna inwestycja drogowa !

Data publikacji: 16 grudnia, 2022

Będzie kolejna inwestycja drogowa !

 Tym razem Gmina Mońki pozyskała dofinansowanie w wysokości 63,63% na Przebudowę drogi gminnej Nr 1413B Potoczyzna – Guzy na odcinku od początku wsi Sikory do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1404B, czyli Mońki – Kalinówka z Dudki – Sikory.

Tak długo oczekiwana przez mieszkańców wsi, do niedawna jeszcze droga powiatowa (Gmina Mońki przejęła drogę od Powiatu Monieckiego) otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w wysokości 3 162 458 zł. Całkowity koszt budowy, na chwilę obecną, czyli przed przetargiem będzie wynosił ok. 5 mln złotych.

Jestem tak samo szczęśliwy jak mieszkańcy wsi Sikory. Zrobiłem właściwy krok przejmując drogę powiatową na stan gminy. To właśnie dzięki temu możliwa jest przebudowa drogi. 

15.12.2022 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego podpisałem umowę z Marszałkiem Arturem Kosickim i Wicemarszałkiem Sebastianem Łukaszewiczem, która gwarantuje przekazanie środków finansowych na realizację tego zadania.

Składam serdeczne podziękowania dla Zarządu Województwa Podlaskiego za otrzymane wsparcie.

Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski

Zdjęcia: UM WP