Urząd Miejski w Mońkach

43. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

Data publikacji: 1 września, 2023

Burmistrz Moniek, Moniecki Ośrodek Kultury oraz Przewodniczący Oddziału Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność w Mońkach zorganizowali obchody 43 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

Uroczystość zapoczątkowało odśpiewanie hymnu Narodowego oraz hymnu NSZZ „Solidarność”. Burmistrz Moniek Pan Zbigniew Karwowski przywitał zebranych gości oraz wygłosił przemówienie, przedstawiając rys historyczny tamtych wydarzeń. Podkreślił jak wielką wartością dla Narodu Polskiego jest powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Ruch Solidarnościowy zapoczątkował drogę do wolności oraz w ogromnym stopniu przyczynił się do upadku imperium sowieckiego w Europie Środkowej i Wschodniej. Był wyrazem wspólnej determinacji, by odzyskać kontrolę nad swoim losem i wrócić do rodziny państw demokratycznych, od których Polaków przez lata oddzielała żelazna kurtyna.

Następnie przemówienie wygłosił Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” Pan Józef Mozolewski oraz Starosta Moniecki Pan Błażej Buńkowski.

Po okolicznościowych przemówieniach nastąpiło złożenie kwiatów przy pomniku „Solidarności”. W imieniu całej społeczności Gminy Mońki kwiaty złożyli: Burmistrz Moniek Pan Zbigniew Karwowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mońkach Pani Barbara Iwona Iwanicka, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mońkach Pan Alojzy Jankowski oraz Dyrektor Monieckiego Ośrodka Kultury Pan Dariusz Gwiazda.

W uroczystości uczestniczyły Poczty Sztandarowe, zaproszeni goście, szefowie komisji zakładowych, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz powiatu, Nadleśnictwa, Państwowej Straży Pożarnej, Spółdzielni Mieszkaniowej i Spółek.