Urząd Miejski w Mońkach

ASF – informacje

Data publikacji: 25 czerwca, 2021

Szanowni Państwo,

         W oparciu o wieloletnie kontakty myśliwych polskich i czeskich w ramach naszego stowarzyszenia, rozpoczęliśmy prace informacyjne w zakresie zwalczania skutków szerzącej się w Polsce choroby ASF ( Afrykański pomór świń ), przynoszącej naszej gospodarce bardzo duże straty.  W miesiącach kwiecień- sierpień 2020 r  przeprowadziliśmy na szeroką skalę akcję informacyjną rozsyłając ponad 4000  e-maili z informacjami dotyczącymi zastosowania sprawdzonego preparatu w walce z ASF oraz ograniczeniami strat łowieckich w uprawach rolnych. Wykorzystany w Czeskiej republice produkt  Pacho-Lek ( dziki ) zyskał uznanie władz czeskich podczas likwidacji ogniska choroby w Gminie Zlin – CR.
Uzyskał także dobre recenzje Unii Europejskiej. Koncentraty substancji zapachowych produkowane przez firmę EKOPLANT, s.r.o. oparte na własnych patentach  (certyfikaty ) oraz  badaniach specjalistycznych zostały dopuszczone  do ogólnego stosowania i używane są w Czeskiej republice przez myśliwych, rolników i hodowców trzody chlewnej do ochrony upraw przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę ( np. szkody łowieckie ). Czesi odnieśli niezwykły światowy sukces w walce z afrykańskim pomorem świń, jako jedyny kraj na świecie, który wykorzenił afrykański pomór świń w swoim kraju.
           Poniżej zamieszczam  załączniki informacyjne w celu przybliżenia tematu. Informacje o tej skutecznej metodzie zastosowanej w Czechach przekazujemy do myśliwych, rolników ( ograniczenie szkód łowieckich ) , hodowców i instytucji do których należy zwalczanie ASF – do wykorzystania.  Więcej informacji szczegółowych  przedstawiono w „ PASJE nr. 2(10) /2020 – Wrocławski Magazyn Ekologiczno – Łowiecki.
Jednocześnie w razie jakichkolwiek pytań z zakresu stosowania  koncentratów substancji zapachowych będziemy Państwu udzielali stosownych informacji.

Na terenie Polski:                                                               Na terenie Czech:
inż. Roman Rybak                                                              inż. František Flola
e-mail: roman.rybak@wp.pl                                              e-mail: f.frola@seznam.cz

kom: 00-48-518-162-659                                                    kom: +420 732 476 593

Darz Bór
inż. Roman Rybak