Urząd Miejski w Mońkach

Aktywna tablica

Data publikacji: 26 listopada, 2021

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” Gmina Mońki otrzymała z budżetu państwa środki finansowe na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych wspomagających proces nauczania dla uczniów posiadających specjalne wymagania edukacyjne.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół w Mońkach, Szkołę Podstawową Nr 1 im. Jana Pawła II.

Całkowita wartość projektu – 43 750 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa – 35 000 zł, środki własne – 8 750 zł.