Urząd Miejski w Mońkach

Ankieta – analiza zagrożeń i potrzeb mieszkańców

Data publikacji: 9 lutego, 2024

Gmina Mońki zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie na rozbudowę systemu monitoringu miejskiego w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024”.

W związku z powyższym zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej bezpieczeństwa na terenie miasta Mońki.

Wypełnioną ankietę można złożyć:

–        pocztą na adres:

Urząd Miejski w Mońkach

ul. Słowackiego 5a

19- 100 Mońki,

–        osobiście w Urzędzie Miejskim w Mońkach: Biuro Obsługi Klienta (parter),

–        przesłać pocztą elektroniczną na adres: inwestycje@um-monki.pl,

w terminie do dnia 22 lutego 2024 r.