Urząd Miejski w Mońkach

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Data publikacji: 21 stycznia, 2022

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Gmina Mońki wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mońkach otrzymały dofinansowanie Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Łączna kwota dofinansowania wynosi 899.103,88 zł.
Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagają wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Program ma zapewniać możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych, a także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.
Informacje dotyczące rekrutacji będą dostępne po podpisaniu umowy pomiędzy Gminą Mońki, a Podlaskim Urzędem Wojewódzkim.

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru:

http://www.mops-monki.pl/strona/?q=node/232