Urząd Miejski w Mońkach

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

Data publikacji: 4 grudnia, 2023

Urząd Statystyczny w Białymstoku informuje, że w grudniu br. przeprowadzane będą następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych:

  • w gospodarstwach domowych:
  • badanie budżetów gospodarstw domowych
  • badanie aktywności ekonomicznej ludności
  • badanie budżetu czasu ludności
  • kondycja gospodarstw domowych (4-13.12)
  • w gospodarstwach rolnych:
  • badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej (1-22.12)
  • badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (1-22.12)

Statystyka publiczna cyklicznie realizuje badania ankietowe w gospodarstwach rolnych. Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego i badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej przeprowadzane są telefonicznie. Celem badań jest pozyskanie informacji o pogłowiu świń oraz drobiu według gatunków, a także produkcji i rozdysponowaniu żywca wieprzowego oraz drobiowego, jaj kurzych, pierza i puchu, mleka krowiego i owczego, wełny owczej. Dane zebrane w badaniach pozwalają na określenie zmian zachodzących w gospodarstwie rolnym.

Obowiązek udziału w tych badaniach mają wylosowane gospodarstwa rolne.