Urząd Miejski w Mońkach

BIBLIOTEKA – razem ku kulturze

Data publikacji: 23 listopada, 2023

Dnia 22 listopada 2023 r., w sali widowiskowej Mediateki odbyła się gala podsumowująca dwuletni projekt „BIBLIOTEKA – razem ku kulturze”, realizowany przez Bibliotekę Publiczną w Mońkach.

Całkowita wartość projektu to 111 200,00 zł. Dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury wynosiło 100 000,00  zł, natomiast wkład Gminy Mońki to 11 200,00 zł. 

Działania podejmowane w projekcie służyły podniesieniu kompetencji pracowników biblioteki w obszarze rozpoznawania potrzeb lokalnej społeczności, nawiązaniu partnerstw lokalnych oraz realizacji działań edukacyjno – animacyjnych.

W ramach projektu odbyły się m.in. szkolenia dla pracowników biblioteki, wyjazd studyjny do Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie, wyjazd szkoleniowo-integracyjny do Mrągowa, szkolenia dla pracowników ŚDS Gama w Mońkach oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mońkach, warsztaty rysunku mangi prowadzone przez Panią Martynę Michaluk, warsztaty wokalne oraz koncert „Czy pamiętasz jak to było…?” zorganizowane przez Panią Małgorzatę Maciorowską, Panią Sylwię Kozak oraz Pana Artura Szydłowskiego, warsztaty fotograficzne pod kierunkiem Pani Zuzanny Litwinko, warsztaty teatralne poprowadzone przez Panią Agnieszkę Skarżyńską, spotkania autorskie. Nieodłączną częścią projektu były również inicjatywy oddolne, podejmowane przez grupy formalne i nieformalne, służące realizacji wspólnych działań na rzecz społeczności lokalnej. Były to inicjatywy: „Dotknij i odczuj, zobacz i przeżyj!” – grupy nieformalnej Aktywne Seniorki: Bożenna Lewicka, Elżbieta Chojnowska, Wiesława Kucińska; „Pokażmy innym NASZE PIĘKNO” – grupy formalnej Schola GLORIA i koła artystycznego przy SP nr 1 w Mońkach: Beata Grygo, Ewa Jabłońska, Bożena Zalewska; „Młodzież w Kontakcie” – grupy formalnej Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach: Krzysztof Falkowski, Elżbieta Marta Dembowska, Marta Wiercioch, „Mońki i ich mieszkańcy na starych fotografiach” – grupy nieformalnej Historycy: Anna Bielińska, Bogdan Bieliński, Marcin Rzemieniecki, „Kultura łączy pokolenia” – grupy formalnej Szkoła Podstawowa w Boguszewie: Agata Malinowska, Barbara Zalewska, Agnieszka Jabłonowska-Moniuszko.

Ważnym elementem inicjatywy było także opracowanie diagnozy potrzeb lokalnej społeczności oraz potencjału kulturowego mieszkańców Gminy Mońki.

Gala była okazją do podziękowań osobom zaangażowanym w realizację tak niezwykłego przedsięwzięcia. Dyrektor Biblioteki Publicznej w Mońkach Pani Wiesława Filipkowska złożyła podziękowania Burmistrzowi Moniek Zbigniewowi Karwowskiemu za wsparcie finansowe udzielone z budżetu gminy, dzięki czemu możliwe było przeprowadzenie projektu.

Burmistrz Moniek złożył serdeczne podziękowania za zaangażowanie oraz wkład pracy w projekt Pani Wiesławie Filipkowskiej oraz pracownikom biblioteki: Pani Małgorzacie Kulikowskiej, Panu Mateuszowi Olechno, Pani Ewie Mejsak oraz Panu Jarosławowi Szaciłowskiemu. Następnie Dyrektor Biblioteki podziękowała pracownikom, partnerom projektu oraz wszystkim osobom zaangażowanym w inicjatywę.

 Galę uświetnił występ Pani Agnieszki Skarżyńskiej, Gabrieli Radzajewskiej oraz formacji Just me and You – Pani Małgorzaty Maciorowskiej, Pani Sylwii Kozak, Oli Oświecińskiej oraz Zosi Kulikowskiej.