Urząd Miejski w Mońkach

Cyfrowa Gmina

Data publikacji: 28 stycznia, 2022

Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina


Cel projektu
Celem projektu jest wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.
Wartość projektu: 443 850zł
Finansowanie projektu
Projekt finansowany jest całkowicie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Opis projektu
Głównym celem projektu jest poprawa cyberbezpieczeństwa w całym Urzędzie, wyposażenie w urządzenia konieczne do realizowania bieżących zadań wynikających z cyfryzacji obsługi mieszkańców, zapewniający jednocześnie optymalne bezpieczeństwo wszystkich danych i dokumentów przetwarzanych przez Urząd.