Urząd Miejski w Mońkach

Dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł …

Data publikacji: 21 września, 2022

SZANOWNI MESZKAŃCY GMINY MOŃKI

     W dniu 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku
z sytuacją na rynku paliw. Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła będzie przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest:

  1. kocioł  na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  3. kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski o wypłatę ww. dodatku dla gospodarstw domowych
w Gminie Mońki będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mońkach przy
ul. Wyzwolenia 12.

WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA PONIŻEJ