Urząd Miejski w Mońkach

Dofinansowanie bezpieczne przejścia

Data publikacji: 29 września, 2021

Burmistrz Moniek informuje z radością , iż Gmina Mońki dostała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę przejść dla pieszych zlokalizowanych w obrębie skrzyżowania ul. Planetarnej oraz Zdobywców Kosmosu w Mońkach. Dofinansowanie w kwocie 430 248,18 zł zostanie wykorzystane między innymi na wyniesienie skrzyżowania ww. ulic, odpowiednie oznakowanie wszystkich przejść znakami pionowymi oraz poziomymi oraz odpowiednie ich doświetlenie.  Wpłynie to znacząco na bezpieczeństwo pieszych; w szczególności dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr I w Mońkach, która bezpośrednio zlokalizowana jest obok skrzyżowania objętego przedmiotową inwestycją. Prace związane z przebudową wykonane zostaną do końca 2021 roku.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej siedzi drogowej, a także zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Jednym z jego elementów jest poprawa bezpieczeństwa pieszych na lokalnych drogach. Na dofinansowanie zadań w tym zakresie przeznaczono blisko 525 mln zł w skali kraju, w województwie podlaskim- ponad 38 mln zł. Zadanie, na które samorządy mogą ubiegać się o wsparcie, dotyczą kolizyjnych:

  • Przejść dla pieszych
  • Przejść dla pieszych na odcinkach dróg pomiędzy skrzyżowaniami
  • Przejazdów dla rowerzystów połączonych z lub zlokalizowanych bezpośrednio przy przejściach dla pieszych

Program umożliwi wprowadzenie ujednoliconych, wysokojakościowych standardów infrastruktury w rejonie przejść dla pieszych, których prawidłowe stosowanie przełoży się na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Przede wszystkim brane będą pod uwagę projekty dotyczące lokalizacji o dużym natężeniu ruchu pieszych, takie jak okolice szkół, szpitali czy obiektów sportowych.