Urząd Miejski w Mońkach

Dokumenty

Opubilowano dnia: 15 marca, 2016

 

Referat Finansowy i Rozwoju Gospodarczego

Obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami

Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

Referat Klimatu i Środowiska

Referat Organizacyjny

Przedsiębiorcy

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Poświadczenie danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób, które zakończyły prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011 r.)

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży / w miejscu sprzedaży

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta,w oparciu o zawartą z nim umowę

Wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Wtórnik licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Zawieszenie wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Zaprzestanie wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Ewidencja innych obiektów hotelarskich

Do prawidłowego otworzenia plików potrzebny jest Adobe Reader możesz go pobrać z tej strony.