Urząd Miejski w Mońkach

DOTACJA NA ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO I …

Data publikacji: 20 lipca, 2022

DOTACJA NA ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO I UMUNDUROWANIA

18 lipca bieżącego roku została podpisana umowa pomiędzy Województwem Podlaskim
a Gminą Mońki na pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Mońkach. Wsparcie gminie zostało udzielona w wysokości 30 000,00 zł.