Urząd Miejski w Mońkach

Gmina Mońki w I Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego

Data publikacji: 25 stycznia, 2022

Gmina Mońki w I Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego

Wysokie – 5 miejsce wśród 27 wiejsko – miejskich gmin podlaskich, w kategorii gmin wiejsko- miejskich i 20 – również mocna pozycja w klasyfikacji ogólnej – na 115 gmin, to pozycja Gminy Mońki w I rankingu Gmin Województwa Podlaskiego

Ranking Gmin Województwa Podlaskiego to inicjatywa realizowana przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego we współpracy z Urzędem Statystycznym w Białymstoku. To pierwsze tego typu zestawienie pokazujące, które samorządy wyróżniają się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych stosowanych w nich praktyk.

Za zebranie i zestawienie wyników odpowiadał Urząd Statystyczny, który tworząc ranking, wziął pod uwagę 16 syntetycznych wskaźników obrazujących różne sfery życia gminy, m.in. skuteczność pozyskiwania środków z zewnątrz, średnioroczne dochody własne gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020, średnioroczny wskaźnik zadłużenia gmin, ale też wyniki egzaminów ósmoklasistów czy wydatki na kulturę i przyrost naturalny.

To pierwszy taki ranking w naszym regionie i cały pomysł wzorowany był na inicjatywie z województwa małopolskiego. Ranking ma pokazać, które gminy dobrze rozwijają się i w jakiej są kondycji. W ramach rankingu ocenie poddawane były wszystkie gminy województwa podlaskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Białegostoku, Łomży i Suwałk.

Źródło- Gazeta Współczesna