Urząd Miejski w Mońkach

Gospodarka odpadami

Data publikacji: 29 lipca, 2019

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STAWKI

UWAGA !!!! NOWE: Harmonogramy odbioru odpadów na okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku – Kliknij i sprawdź szczegółowe harmonogramy

OD STYCZNIA 2020 ROKU KAŻDY WŁAŚCICIEL, ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ MA OBOWIĄZEK ZAWRZEĆ UMOWĘ CYWILNO – PRAWNĄ NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z FIRMĄ ŚWIADCZĄCĄ  TEGO TYPU USŁUGI, KTÓRA POSIADA AKTUALNY WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ.

WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ NA TERENIE GMINY MOŃKI

MPO Spółka z o.o.
ul. 42 Pułku Piechoty 48
15-950 Białystok

„ASTWA” Spółka z o.o.
ul. Kombatantów 4
15-102 Białystok

BIOM Sp. z o.o.
Dolistowo Stare I 144
19-124 Jaświły

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o.
ul. Targowa 19
19-203 Grajewo

KOMA Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Sikorskiego 19c
19-300 Ełk

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 21
19-100 Mońki

Koma Ełk Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 19c
19-100 Ełk

Koma Białystok Sp. z o.o.
ul. Generała Pattona 8
15-688 Białystok

Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych

Akcja wywozu odpadów wielkogabarytowych

Uchwała Nr VI/58/19 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 26 marca 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia

stawek opłaty za pojemnik


Uchwała Nr VI/60/19 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 26 marca 2019r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


POZIOMY RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA ODPADÓW KOMUNALNYCH UZYSKANE PRZEZ GMINĘ MOŃKI

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dotycząca jakości wody w fontannach publicznych opracowana na podstawie stanowiska Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny >>>

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dotycząca jakości wody w fontannach publicznych opracowana na podstawie stanowiska Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny >>>

UWAGA !!!

NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW NA TERENIE GMINY MOŃKI 

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA 

INFORMACJA DOTYCZĄCA SEGREGOWANIA NOWEJ FRAKCJI ODPADÓW – BIO KUCHENNE 

ZMIANY W SPOSOBIE ODBIORU ODPADÓW OD DNIA 1 LIPCA 2016 ROKU

więcej

Informacja dotycząca przeterminowanych leków

Jak segregować odpady?


Pliki do pobrania:

 1. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD FUNKCJONOWANIA ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE.pptx
 2.  Rewolucja śmieciowa.docx
 3.  SCHEMAT – NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI.docx
 4. ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW.pptx

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Pliki do pobrania:

Wnioski

Ochrona zwierząt

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt bezdomnych i rannych zwłaszcza podczas zdarzeń drogowych, losowych oraz odebranych w wyniku działań uprawnionych służb i instytucji z ternu miasta i gminy Mońki realizowane w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mońki na rok 2019” realizuje: 
Gabinet Weterynaryjny „EMWET” 
Monika Chojnowska
ul. Białostocka 4/6, 19-100 Mońki 

Odławianie, umieszczanie i przetrzymywanie bezdomnych i pozostawionych bez opieki psów z terenu Gminy Mońki, zlecone wyłącznie przez Urząd Miejski w Mońkach oraz Komendę Powiatową Policji w Mońkach realizuje: 
Schronisko GREEN-HOUSE 
Mateusz Oblacewicz
Krzeczkowo 63
19-100 Mońki 

 Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

 SPRZĄTNIJ PO SWOIM PSIE!!!

UCHWAŁA NR VI/57/19 RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mońki na rok 2019 

 więcej …

UCHWAŁY

Nowe druki deklaracji obowiązujące od 14 lipca 2015r.

 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych NZ docx
 2. Załącznik Nr 1 do deklaracji NZ doc
 3. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych NN  docx
 4. Załącznik Nr 2 do deklaracji NNdoc
 5. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości mieszanych NM docx
 6. Załącznik Nr 3 do deklaracji NMdoc
 7. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych NRW docx
 8. Załącznik Nr 4 do deklaracji NRW

Archiwum