Urząd Miejski w Mońkach

Gospodarka odpadami

Data publikacji: 29 lipca, 2019

OD STYCZNIA 2020 ROKU KAŻDY WŁAŚCICIEL, ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ MA OBOWIĄZEK ZAWRZEĆ UMOWĘ CYWILNO – PRAWNĄ NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z FIRMĄ ŚWIADCZĄCĄ  TEGO TYPU USŁUGI, KTÓRA POSIADA AKTUALNY WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ.

WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ NA TERENIE GMINY MOŃKI

MPO Spółka z o.o.
ul. 42 Pułku Piechoty 48
15-950 Białystok

„ASTWA” Spółka z o.o.
ul. Kombatantów 4
15-102 Białystok

BIOM Sp. z o.o.
Dolistowo Stare I 144
19-124 Jaświły

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o.
ul. Targowa 19
19-203 Grajewo

KOMA Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Sikorskiego 19c
19-300 Ełk

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 21
19-100 Mońki

Koma Ełk Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 19c
19-100 Ełk

Koma Białystok Sp. z o.o.
ul. Generała Pattona 8
15-688 Białystok

Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych

Akcja wywozu odpadów wielkogabarytowych

Uchwała Nr VI/58/19 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 26 marca 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia

stawek opłaty za pojemnik


Uchwała Nr VI/60/19 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 26 marca 2019r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


POZIOMY RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA ODPADÓW KOMUNALNYCH UZYSKANE PRZEZ GMINĘ MOŃKI

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dotycząca jakości wody w fontannach publicznych opracowana na podstawie stanowiska Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny >>>

UWAGA !!!

NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW NA TERENIE GMINY MOŃKI 

INFORMACJA DOTYCZĄCA SEGREGOWANIA NOWEJ FRAKCJI ODPADÓW – BIO KUCHENNE 

ZMIANY W SPOSOBIE ODBIORU ODPADÓW OD DNIA 1 LIPCA 2016 ROKU

więcej

Jak segregować odpady?


Pliki do pobrania:

  1. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD FUNKCJONOWANIA ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE.pptx
  2.  Rewolucja śmieciowa.docx
  3.  SCHEMAT – NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI.docx
  4. ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW.pptx

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Pliki do pobrania:

Wnioski

Odławianie, umieszczanie i przetrzymywanie bezdomnych i pozostawionych bez opieki psów z terenu Gminy Mońki, zlecone wyłącznie przez Urząd Miejski w Mońkach oraz Komendę Powiatową Policji w Mońkach realizuje: 
Schronisko GREEN-HOUSE 
Mateusz Oblacewicz
Krzeczkowo 63
19-100 Mońki 

 Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

 SPRZĄTNIJ PO SWOIM PSIE!!!

 więcej …

UCHWAŁY

Archiwum