Urząd Miejski w Mońkach

I Przegląd Zespołów Ludowych i Targi Ogrodnicze

Data publikacji: 24 maja, 2023

21 maja br. na Targowisku Miejskim w Mońkach odbył się I Przegląd Zespołów Ludowych                           

pt. „Biesiada na Targowisku” wraz z towarzyszącymi targami ogrodniczymi.

Imprezę rozpoczął występ zespołu wokalnego VOC działającym przy Monieckim Ośrodku Kultury pod opieką Pani Izabeli Kłubowicz.

Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski powitał przybyłych gości, uczestników przeglądu, mieszkańców oraz wystawców. Uroczyście otworzył Targowisko Miejskie, które powstało dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Następnie złożył podziękowania wszystkim zaangażowanym w realizację tejże inwestycji oraz osobom, dzięki którym gmina Mońki ma możliwość realizować nowe przedsięwzięcia z pomocą środków rządowych, środków z budżetu Województwa Podlaskiego oraz programów unijnych. W ramach podziękowań wręczył symboliczne sadzonki dębu, przygotowane przez Nadleśnictwo Knyszyn.

Swoją obecnością na wydarzeniu zaszczycili: Adam Andruszkiewicz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Dariusz Piontkowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, dr Bogusława Szczerbińska Wicewojewoda, Jadwiga Zabielska Radna Województwa Podlaskiego, Radosław Niewiński Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mońkach, Radni Rady Miejskiej w Mońkach oraz Radni Powiatu Monieckiego, samorządowcy, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i powiatu oraz wykonawcy.

Następnie odbył się I Przegląd Zespołów Ludowych pt. „Biesiada na Targowisku”.

W przeglądzie udział wzięli:

– zespół Wrzosy,

– Wiesław Popowski,

– Eulalia Sebunia,

 – zespół Tęcza,

– zespół Kądzielnica,

– Stanisława Motybela z wnuczką,

– Kompania Męska,

– zespół Kryniczanki,

– Katarzyna Gieńko,

– kapela Eugeniusza Głódzia,

– duet Maria i Leszek,

– zespół Trzciannianki.

Imprezę prowadził Tadeusz Skutnik.

Uczestnicy przeglądu otrzymali pamiątkowe statuetki, podziękowania oraz sadzonki dębu przygotowane przez Nadleśnictwo Knyszyn.

Przy muzyce lokalnych zespołów mieszkańcy mogli zakupić kwiaty, drzewka i krzewy, produkty lokalne, narzędzia ogrodnicze, itp.

Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Moniek, Moniecki Ośrodek Kultury oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach.