Urząd Miejski w Mońkach

I Sesja Rady Miejskiej w Mońkach

Data publikacji: 6 maja, 2024

Dzisiaj, 6 maja 2024 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mońkach odbyła się I Sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych Rady Miejskiej w Mońkach.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego.
  6. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mońkach.
  7. Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady.
  8. Wręczenie Burmistrzowi Moniek zaświadczenia o wyborze.
  9. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Moniek.
  10. Zamknięcie obrad I sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Mońkach został Pan Wojciech Jacek Niedziołko. Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej zostali Pani Mariola Sajkowska oraz Pan Leszek Marek Burzyński.