Urząd Miejski w Mońkach

II sesja Rady Miejskiej w Mońkach

Data publikacji: 23 maja, 2024

Dnia 22 maja 2024 r., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mońkach odbyła się II sesja Rady Miejskiej w Mońkach.

Porządek obrad po zmianie przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja z pracy Burmistrza Moniek w okresie między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji do spraw Planowania, Budżetu i Finansów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Planowania, Budżetu i Finansów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji do spraw Rodziny, Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Rodziny, Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Sportu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Sportu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Moniek.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru reprezentantów Gminy Mońki do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Mońki”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu strażakom ratownikom i kandydatom na strażaków ratowników w ochotniczych strażach pożarnych z terenu gminy Mońki.
 19. Pytania i wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad II sesji Rady Miejskiej.