Urząd Miejski w Mońkach

Informacja

Data publikacji: 16 września, 2021

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Mońkach informuje, iż w dniu
17 września 2021 r., o godz. 9.00 na terenie Gminy Mońki w miejscowościach Mońki i Kulesze zostaną uruchomione syreny alarmowe, w celu upamiętnienia 82 rocznicy agresji wojsk sowieckich na Polskę.

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania
i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96). Sygnały alarmowe
przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.

Rodzaje alarmów i zasady postępowania po usłyszeniu sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych znajdziesz w poradniku: http://e-podlaskie.eu/documents/10192/112192/play_0-3.swf.