Urząd Miejski w Mońkach

Informacja o uzysku energii

Data publikacji: 8 lutego, 2024

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców posiadających:

  • instalację fotowoltaiczną w ramach projektu pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Mońki”
  • instalację solarną w ramach projektu pn. ,,Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych w Gminie Mońki – etap II”,

o udostępnienie informacji dotyczących uzysku energii za rok 2023. Przedmiotowa informacja jest niezbędna do celów sprawozdawczych z realizacji ww. projektów współfinansowanych ze środków UE.

Prosimy o przekazanie następujących danych:

Całkowity uzysk energii z instalacji fotowoltaicznej/solarnej w roku 2023 (w kilowatogodzinach lub megawatogodzinach).

Informację można złożyć:

– osobiście w Urzędzie Miejskim w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19- 100 Mońki, w Biurze Obsługi Klienta (parter),

przesłać pocztą elektroniczną na adres: inwestycje@um-monki.pl,

w terminie do dnia 29 lutego 2024 r.