Urząd Miejski w Mońkach

Klaster Energii Powiatu Monieckiego

Data publikacji: 30 grudnia, 2021

W dniu 29 grudnia 2021 roku w Mońkach w MEDIATECE podpisane zostało przez Wójtów lub Burmistrzów Gmin: Goniądz, Jasionówka, Jaświły, Krypno i Mońki porozumienie w sprawie powołania do życia Klastra Energii Powiatu Monieckiego. Tym samym przedstawiciele wyżej wymienionych Gmin stali się Radą Założycielską powołanego Klastra a Liderem i tymczasowym Koordynatorem została Gmina Krypno.

Klastry, nie zależnie od ich charakteru i zakresu działalności, to skoncentrowane geograficznie grupy instytucji lub organizacji prywatnych lub publicznych oraz przedsiębiorstw pochodzących z tego samego lub pokrewnych sektorów, konkurujących bądź współpracujących ze sobą w celu optymalizacji kosztów lub usprawnienia swojego działania. Obecnie kwestie energetyczne, czyli ceny energii a nawet sama możliwość jej zakupu lub pozyskania, stają się kwestią pierwszoplanową w skali ogólnej. Dlatego też zdecydowaliśmy się powołać Klaster Energii Powiatu Monieckiego.

Naszym pierwszym zadaniem, jako samorządów, będzie stworzenie szczegółowego opracowania dotyczącego zużycia, produkcji i stanu systemów dystrybucji energii na terenie działania Klastra oraz potrzeb i możliwości budowy urządzeń do jej wytwarzania, magazynowania, przesyłu i rozliczania. Równolegle prowadzić będziemy rozmowy z przedsiębiorcami i firmami z różnych dziedzin działalności gospodarczej oraz rolnikami w sprawie ich potencjalnego przystępowania do klastra. Nie zamykamy również drogi dla gmin z Powiatu Monieckiego, które pozostały poza klastrem.

Zgodnie z decyzjami organów stanowiących Unii Europejskiej w przyszłej perspektywie finansowej UE, energetyka stanowić będzie absolutny priorytet, a środki finansowe kierowane na rozwój energetyki lokalnej w dużym stopniu będą kierowanie właśnie do Klastrów Energii! Dlatego też warto będzie być członkiem Klastra.

Za Radę Założycielską:

Lider Klastra: Marek Stankiewicz

Wójt Gminy Krypno

Członkowie programowi POROZUMIENIA:

Zbigniew Karwowski

Burmistrz Moniek

Marek Jarosz

Z-ca Wójta Gminy Jaświły