Urząd Miejski w Mońkach

Kolejna inwestycja na terenie Gminy Mońki

Data publikacji: 12 stycznia, 2023

Kolejna inwestycja na terenie Gminy Mońki – budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ciesze

W dniu 3 stycznia 2023 roku ruszyły prace związane z budową kanalizacji sanitarnej we wsi Ciesze. Inwestycja pn. “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią oraz kanałem tłocznym we wsi Ciesze” prowadzona jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp. z o.o. Stanowi realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenach wiejskich Gminy Mońki” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Koszt realizacji inwestycji wynosi: 717.705,00 zł.

Kwota otrzymanego przez Spółkę dofinansowania: 371.281,00 zł.

Termin realizacji: do 30 kwietnia 2023 roku