Urząd Miejski w Mońkach

Kontakt

Opubilowano dnia: 28 lipca, 2019

Gmina Mońki


ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
NIP: 546-13-79-796
REGON: 050659102

tel/fax: 85 716 25 87
e-mail: sekretariat@um-monki.pl

Adresy skrytek ePUAP:
/ummonki/SkrytkaESP
/ummonki/skrytka

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7 30 – 15 30

Spis danych kontaktowych Urzędu Miejskiego w Mońkach

  Wyszczególnienie    Nr telefonu  E-mail  Nr pokoju
  Sekretariat  85 716 25 87  sekretariat@um-monki.pl  114 I piętro
  Kierownictwo Urzędu  
  Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski    85 716 25 87  burmistrz@um-monki.pl  114 I piętro
  Zastępca Burmistrza Andrzej Zdanowicz    85 716 25 87  a.zdanowicz @um-monki.pl  114 I piętro
  Sekretarz Gminy Joanna Kulikowska    85 716 26 96  j. kulikowska@um-monki.pl  201 II piętro
  Skarbnik Gminy Dorota Rudnicka-Dobrzyńska    85 716 26 07  skarbnik@um-monki.pl  216 II piętro
  Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego  
  Kierownik USC    85 716 24 16  usc@um-monki.pl  1 parter
  Z-ca Kierownika USC (dowody osobiste)  85 716 26 25   1a parter
  Stanowisko ds. ewidencji ludności  85 716 26 25  ewidencja@um-monki.pl  1a parter
  Referat Organizacyjny  
  Sekretarz Gminy (Kierownik Referatu)  85 716 26 96  j.kulikowska@um-monki.pl  202 II piętro
  Stanowisko ds. kadr    85 716 25 87   201 II piętro
  Stanowisko ds. archiwum, spraw socjalnych
i gospodarczych
  85 716 25 87   201 II piętro  
  Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej  85 716 25 87   113 I piętro
  Stanowisko ds. oświaty  85 716 25 87   113 I piętro
  Stanowisko ds. obronnych, wojskowych i pożarowych  85 716 25 87   115 I piętro
  Informatyk    85 716 25 87   115 I piętro
  Stanowisko ds. działalności gospodarczej  85 716 25 87   112 I piętro
  Stanowisko ds. promocji gminy  85 716 25 87   201 II piętro
  Stanowisko ds. rozwiązywania problemów alkoholowych  737335994   ul. Wyzwolenia 12
  Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami  
  Kierownik Referatu    85 716 25 64  inwestycje@um-monki.pl  213 II piętro
  Stanowisko ds. budownictwa i inwestycji  85 716 26 10  inwestycje@um-monki.pl  101 I piętro
  Stanowisko ds. zamówień publicznych  85 716 26 10  inwestycje@um-monki.pl  101 I piętro
  Stanowisko ds. drogownictwa  85 716 25 87     102 I piętro
  Stanowisko ds. planowania przestrzennego  85 716 25 87   112 I piętro
  Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami  85 716 25 87   215 II piętro
  Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa  85 716 25 87   215 II piętro  
  Referat Finansowy i Rozwoju Gospodarczego  
  Skarbnik Gminy
(Kierownik Referatu)
  85 716 26 07  skarbnik@um-monki.pl  216 II piętro
  Stanowisko ds. księgowości budżetowej  85 716 26 51   212 II piętro
  Stanowisko ds. płac    85 716 26 51     212 II piętro
  Stanowisko ds. księgowości podatkowej  85 716 25 87   211 II piętro
  Stanowisko ds. wymiaru podatku  85 716 25 18   214 II piętro
  Referat Klimatu i Środowiska – ul. Kolejowa 21  
   Kierownik Referatu    85 716 46 20  referat.ks@um-monki.pl  ul. Kolejowa 21 pok. nr 2
  Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i gospodarowania odpadami komunalnymi  85 716 46 20  referat.ks@um-monki.pl  ul. Kolejowa 21 pok. nr 3  
  Stanowisko ds. księgowości w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami  85 716 46 20  referat.ks@um-monki.pl  ul. Kolejowa 21 pok. nr 3  
  Stanowisko ds. ochrony środowiska  85 716 46 20  referat.ks@um-monki.pl  ul. Kolejowa 21 pok. nr 3