Urząd Miejski w Mońkach

LII Sesja Rady Miejskiej w Mońkach

Data publikacji: 14 grudnia, 2022

Dnia 12 grudnia 2022 r. odbyła się LII Sesja Rady Miejskiej w Mońkach.

Porządek obrad LI sesji po zmianie przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja z pracy Burmistrza Moniek w okresie między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2022.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mońki na lata 2022-2034.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na wykonanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi 1417B od dr. 1416B /Hornostaje/ – Kosiorki – Doły – Goniądz i Nr 1848B Klewianka /dr. 1849B/ – Piwowary – dr. 1417B”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mońki na lata 2023-2034.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mońki na rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 10. Pytania i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad LII sesji Rady Miejskiej.