Urząd Miejski w Mońkach

LXV sesja Rady Miejskiej w Mońkach

Data publikacji: 1 grudnia, 2023

Dnia 30 listopada br., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mońkach odbyła się LXV sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad po zmianie przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Miejskiej w Mońkach.

4. Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Miejskiej w Mońkach.

5. Przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Miejskiej w Mońkach.

6. Informacja z pracy Burmistrza Moniek w okresie między sesjami.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2023.

8. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Mońki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LX/493/23 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych przez osobę fizyczną z zasobu społecznej agencji najmu (SAN).

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mońki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mońki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

11. Pytania i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad LXV sesji Rady Miejskiej.