Urząd Miejski w Mońkach

Małe granty ekologiczne 2024 – nabór wniosków

Data publikacji: 8 lipca, 2024

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w ramach zadania zleconego przez Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konkurs na małe granty (do 2500 zł) dla organizacji pozarządowych z terenu województwa podlaskiego.

Celem Programu jest kształtowanie właściwych zachowań społecznych w celu poprawy jakości przestrzeni życia człowieka, w szczególności jakości powietrza i lokalnego klimatu.

Składanie wniosków w terminie do dnia 24 lipca 2024 r. odbywa się poprzez:

  • dostarczenie do biura OWOP przy ul. Bukowskiego 1, lok. 40, 15-066 Białystok osobiście w godz. 8.00-15.30
  • przesłanie pocztą lub kurierem (liczy się data wpływu do OWOP)
  • przesłanie skanów prawidłowo wypełnionego i podpisanego przez uprawnione osoby wniosku pocztą elektroniczną, na adres biuro@owop.org.pl.

Szczegółowe informacje są zawarte w Regulaminie oraz w dokumentach do pobrania.

Spotkanie informacyjne na którym zostaną przedstawione zasady konkursu oraz omówiony sposób prawidłowego wypełnienia wniosku odbędzie się dnia 16 lipca 2024 w godz. 16.00 – 18.00 w biurze Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych, przy ul. Bukowskiego 1, lok. 40, 15-066 Białystok.

W trakcie okresu składania wniosków OWOP świadczyć będzie pomoc doradczą w zakresie przygotowania oferty:
3 dni w tygodniu (poniedziałek, wtorek, środa), w godz. 8.00-15.30. Doradztwo będzie świadczone zdalnie lub bezpośrednio, po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym na adres: piotr.znaniecki@owop.org.pl.

Szczegóły konkursu:
https://owop.org.pl/nabor-do-konkursu-male-granty-ekologiczne-2024/