Urząd Miejski w Mońkach

Mały strażak

Data publikacji: 6 września, 2021

W dniu 6 września w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego Ochotnicza Straż Pożarna w Kuleszach oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Mońkach otrzymały PROMESY (21 712,00 zł – OSP Kulesze, 21 886,40 zł – OSP Mońki) na dofinansowanie zakupu sprzętu
 i wyposażenia w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”, prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku, z którym Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski współpracuje wiele lat.

Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.