Urząd Miejski w Mońkach

Nagrody Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Data publikacji: 23 listopada, 2022

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w dniu 21.11.2022 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród w ramach konkursu pn. „Projekt socjalny dla rodziny − środowiskowe formy wsparcia rodziny” zorganizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Konkurs dotyczył projektów socjalnych nakierowanych na wzmocnienie i wsparcie rodziny w jej drodze do odzyskania poczucia własnej wartości i niezależności.

Do konkursu zgłoszone były projekty z całej polski. Komisja konkursowa wybrała 17 najlepszych. Jednym z nich był projekt pn. „Spokojna Rodzina” realizowany przez MOPS w Mońkach w okresie od 01.01.2021 r. do 30.11.2021 r. w ramach funduszy z UE. Projekt skierowany był do rodzin mających trudności opiekuńczo – wychowawcze. Koordynatorem, autorem oraz współrealizatorem projektu był Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach Pan Mariusz Popowski.

Na zaproszenie Pani Minister MRiPS Marleny Maląg pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach wzięli udział w uroczystości oraz odebrali nagrody za inicjatywę i zaangażowanie w realizację projektu socjalnego dla rodziny. Laureatami byli pracownicy socjalni MOPS w Mońkach Pani Barbara Sobolewska, Pani Ewa Sikorska-Dobreńko oraz Pani Magdalena Wojtach. Nagrody wręczyli osobiście Pani Minister Marlena Maląg oraz Sekretarz Stanu w MRiPS Stanisław Szwed.

Źródło: http://www.mops-monki.pl