Urząd Miejski w Mońkach

Obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Data publikacji: 9 maja, 2024

Dzisiaj, 9 maja 2024 r. w Mońkach odbyły się obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wydarzenie miało na celu integrację środowiska lokalnego z osobami z niepełnosprawnością oraz promocję Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mońkach i innych placówek prowadzących zajęcia z młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnościami na terenie powiatu monieckiego.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Brata Alberta Chmielowskiego w Mońkach, po czym nastąpił uroczysty przemarsz uczestników do Mediateki na część artystyczną uroczystości.

Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski złożył serdeczne podziękowanie Pani Elżbiecie Tyborowskiej Przewodniczącej Zarządu Koła w Mońkach Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz opiekunom, nauczycielom, specjalistom i pracownikom Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mońkach za pracę na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.