Urząd Miejski w Mońkach

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Data publikacji: 13 listopada, 2023

11 listopada 2023 r. odbyły się obchody 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w Kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Kazimierza w Mońkach. Po mszy nastąpił przejazd do centrum miasta. Przedstawiciele administracji samorządowej, administracji rządowej, jednostek organizacyjnych gminy oraz powiatu, NSZZ „Solidarność”, służby mundurowe, poczty sztandarowe, przedstawiciele partii politycznych, organizacji oraz mieszkańcy odśpiewali wspólnie hymn Polski. Starosta Moniecki Błażej Buńkowski wygłosił okolicznościowe przemówienie. Głos zabrał również Pan Włodzimierz Szypcio, który odczytał list posła na Sejm RP Stefana Krajewskiego. Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski złożył podziękowania Pani Agacie Kulimie, Kierownikowi Referatu Klimatu i Środowiska Urzędu Miejskiego w Mońkach za zaprojektowanie oraz pomoc przy przebudowie obelisku upamiętniającego 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

Po przemówieniach nastąpiło złożenie kwiatów. W imieniu społeczności monieckiej, biało-czerwony wieniec złożył Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Mońkach Barbarą Iwoną Iwanicką, Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Mońkach Haliną Skibicką oraz Dyrektorem Monieckiego Ośrodka Kultury Dariuszem Gwiazdą.

Po oficjalnej części uroczystości Starosta Moniecki zaprosił zebranych gości oraz mieszkańców na wojskową grochówkę.

Organizatorem obchodów Narodowego Święta Niepodległości było Starostwo Powiatowe w Mońkach.