Urząd Miejski w Mońkach

Ogłoszenia dla seniorów

Opubilowano dnia: 4 marca, 2021

Klub Seniora

Moniecki Ośrodek Kultury serdecznie pragnie poinformować, że udało się pozyskać dofinansowanie na projekt pt. “Klub Seniora szansą na wsparcie usług społecznych i wzrost aktywnej integracji w gminie Mońki”. Projekt został zgłoszony w ramach naboru do Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański. Całkowita wartość projektu to 105 162,50 zł zaś kwota dofinansowania to 81 162,50 zł.

Głównym celem powstania Klubu Seniora będzie zwiększanie dostępu do usług społecznych poprzez wzrost aktywności i integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby powyżej 50 roku życia). W klubie prowadzone będą zajęcia wzmacniające aktywność, wspierające wzrost kompetencji społecznych i komputerowych. W projekcie zaplanowano również wyjazdy edukacyjno-kulturalne.

Kliknij po więcej szczegółów

https://kulturamonki.pl/wp-content/uploads/2020/09/1-1-1.jpg

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

30 listopada 2020 r. Rada Miejska w Mońkach przyjęła Gminny Program Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na lata 2020-2023. Kliknij w poniższy obrazek aby zapoznać się ze szczegółami Programu

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

“Wspieraj Seniora”

Celem programu „Wspieraj seniora” jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii pozostają w domach. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Program “Wspieraj Seniora” – kliknij by się zapoznać

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

“Pudełko Życia”

W grudniu 2020 r. uczestnicy Klubu Integracji Społecznej w Mońkach wraz z Burmistrzem Moniek przeprowadzili akcję “Pudełko Życia”. Akcja cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. Jest to akcja, do której zachęcają lekarze, a także pracownicy pogotowia ratunkowego. Ideą pudełka życia jest umieszczenie w specjalnie przygotowanych pudełkach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr pesel. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, lub innym widocznym miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne. Miejsce takie musi być oznaczone specjalną naklejką lub magnesem. Jest to nieoceniona pomoc dla ratowników medycznych. Dzięki niemu służby medyczne będą mogły skuteczniej i szybciej udzielić pomocy poszkodowanej osobie. Z uwagi na to, że w mieście i gminie Mońki jest dużo osób samotnych, schorowanych, a także takich, którzy mają rodziny, ale, na co dzień zamieszkują sami, idea ta jest bardzo pomocna szczególnie teraz w warunkach pandemii.

W “Pudełka Życia” nadal można się zaopatrzyć. Osoby, które chciałyby pobrać takie darmowe pudełka zapraszamy do:

  • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wyzwolenia 12
  • SP ZOZ w Mońkach, ul. Niepodległości 9
  • Przychodnia NZOZ Medyk, ul. Tysiąclecia 21/1
  • Przychodnia Aramed w Mońkach, ul. Białostocka 83b/2

“Pudełko Życia” – kliknij by się zapoznać