Urząd Miejski w Mońkach

OSP w Mońkach otrzymała sprzęt ratowniczy

Data publikacji: 3 listopada, 2023

Gmina Mońki na podstawie umowy nr DIT-I.3031.34.2023 zawartej w dniu 30 maja 2023 roku uzyskała pomoc finansową z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 4 000,00 zł, na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W ramach otrzymanej dotacji gmina Mońki zakupiła Ochotniczej Straży Pożarnej w Mońkach zestaw medyczny PSP R1 z deską i szynami Kramera. Zestaw będzie wykorzystywany przez strażaków OSP do udzielania pierwszej pomocy kwalifikowanej osobom poszkodowanym na miejscu zdarzenia.

Dnia 2 listopada 2023 r., Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski przekazał zakupiony sprzęt na ręce Prezesa OSP w Mońkach dh Andrzeja Beczko.