Urząd Miejski w Mońkach

Podstawowe informacje o ptasiej grypie i afrykańskim p …

Data publikacji: 11 maja, 2021

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mońkach, w związku z utrzymującym się zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków i afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu monieckiego, prosi o pomoc w przypomnieniu i dalszym propagowaniu informacji o zagrożeniach wystąpieniem ww chorób i zasadach bioasekuracji wśród hodowców drobiu i świń. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi załącznikami.