Urząd Miejski w Mońkach

Podziękowanie Burmistrza Moniek

Data publikacji: 15 maja, 2024

Obejmując urząd wójta (burmistrza, prezydenta) gminy (miasta), uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Mońki. Tak mi dopomóż Bóg”.

Po raz piąty w dniu 06 maja 2024 r. miałem zaszczyt złożyć przed Radą Miejską w Mońkach ślubowanie Burmistrza Moniek. Niezmiennie jest to moment pełen pozytywnych emocji i refleksji.

Głosami 71,05% wyborców, którzy zdecydowali się uczestniczyć w wyborach samorządowych, zostałem wskazany na funkcję Burmistrza Moniek, na kolejną kadencję.

Czuję wielką odpowiedzialność podejmowanego zadania, a jednocześnie wyrażam głęboką wdzięczność wszystkim, którzy dobrze oceniają obrane przeze mnie cele, prowadzące do rozwoju naszej społeczności w każdym aspekcie życia oraz sposoby ich realizacji.

Tylko tak mogę interpretować osiągnięty wynik wyborów, który jest najwyższy wśród 7 samorządów powiatu monieckiego i 15 wśród 98 samorządów województwa podlaskiego, w których odbyły się pełne wybory, nie plebiscyt.

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Mońki.

Dziękuję serdecznie za zaufanie. Zapraszam niezmiennie do szczerego dialogu i bieżących kontaktów, szczególnie w sprawach niecierpiących zwłoki a bardzo ważnych dla poprawy warunków życia każdego z Was.

Życzę wszystkim pomyślności.

Zbigniew Karwowski – Wasz Burmistrz Moniek.