Urząd Miejski w Mońkach

Pomoc finansowa

Data publikacji: 9 listopada, 2021

Pomoc finansowa na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Gmina Mońki na podstawie umowy nr DIT-I.3031.9.2021 zawartej w dniu 4 czerwca 2021 roku uzyskała pomoc finansową na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania
z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 3 000,00 zł.

Z otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego Gmina Mońki zakupiła ubranie specjalne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuleszach.