Urząd Miejski w Mońkach

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Data publikacji: 21 maja, 2024

Dzisiaj, 21 maja 2024 r. Burmistrz Zbigniew Karwowski uczestniczył w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie rozpoczął Marszałek Województwa Łukasz Prokorym.

W posiedzeniu udział wzięli również Wicewojewoda Podlaski Paweł Krutul oraz samorządowcy z regionu, przedstawiciele pracodawców, organizacji i stowarzyszeń.

Marszałek podkreślił, jak ważną rolę odgrywa rada w dialogu społecznym z samorządem województwa oraz zapewnił wsparcie rady w jej działaniach.

Głównym tematem zebrania było omówienie programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 i możliwości, jakie oferuje mieszkańcom naszego regionu.