Urząd Miejski w Mońkach

Powstanie Warszawskie

Data publikacji: 1 sierpnia, 2022

W 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, w imieniu całego społeczeństwa Moniek, Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Iwona Iwanicka oraz Przewodniczący NSZZ Region Podlaski Józef Mozolewski, złożyli symboliczną wiązankę kwiatów pod pomnikiem Armii Krajowej. W ten sposób uczcili pamięć o bohaterach tak znaczącego w historii Polski wydarzenia. Powstanie, planowane na kilka dni, upadło 3 października po 63 dniach walki. W jego wyniku zginęło od 16 tys. do 18 tys. żołnierzy AK i od 150 tys. do 180 tys. cywilów. Po kapitulacji Warszawa została doszczętnie zniszczona przez Niemców. Powstanie warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR oraz podporządkowanym mu polskim komunistom. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób wzmocnić międzynarodową pozycję rządu RP na uchodźstwie oraz powstrzymać realizowany przez Stalina proces podporządkowywania i sowietyzacji Polski.