Urząd Miejski w Mońkach

PPGR

Data publikacji: 27 września, 2022

Gmina Mońki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia projekt grantowy pn.„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” pozyskała środki w wysokości 43 000 zł.

Dzięki funduszom zakupionych zostało 15 nowych laptopów, 3 tablety oraz 1 komputer stacjonarny, które trafiły do 19 uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych.