Urząd Miejski w Mońkach

Program “Czyste powietrze”

Data publikacji: 12 sierpnia, 2020

    GminaLiczba wniosków o
dofinansowanie
Liczba przedsięwzięć
zakończonych
Kwota wypłaconej
dotacji
Mońki  – gm. miejska           370            190        4  835 168
Mońki – gm. wiejska           225              97         3 761 117    
Razem          595           287        8 596 285    

Informujemy, że od 1 lipca 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Mońkach przy ul. Kolejowej 21, uruchomiony został Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W Punkcie Konsultacyjnym istnieje możliwość skonsultowania i aplikowania wniosku o dofinansowanie  w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

Uruchomiony Program „Czyste Powietrze” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 Utworzenie punktu stanowi realizację zawartego porozumienia pomiędzy WFOŚiGW w Białymstoku, a Gminą Mońki.

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Mońki.

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU    „CZYSTE POWIETRZE”

      Punkt czynny w dniach: PONIEDZIAŁEK 8.00 – 12.00

                                                          ŚRODA  8.00 – 12.00

                                                   CZWARTEK 12.00 – 14.00

Konsultacje odbywają się po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. Kontakt (85) 716-46-20, czystepowietrze@um-monki.pl

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz portal beneficjenta dostępne są na stronie: 

https://www.czystepowietrze.gov.pl/

Co zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu?

Załącznik: