Urząd Miejski w Mońkach

Program odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś

Data publikacji: 9 maja, 2023

Dnia 8 maja 2023 r., Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski podpisał umowę o dofinansowanie projektu na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzonego dojścia do świetlicy wiejskiej we wsi Dziękonie.

Gmina Mońki na ten cel otrzymała dotację w wysokości 22 301 zł ze środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.

„Program odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” skierowany jest do samorządów województwa podlaskiego. Celem jest zintegrowanie społeczności wiejskiej, wykształcenie nowej koncepcji innowacyjnej wsi, aktywizacja społeczności lokalnych oraz upowszechnienie i promocja koncepcji Smart Villages w przestrzeni wiejskiej.

Dotacje otrzymały gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Maksymalna kwota dofinansowania to 30 tys. zł. W ramach tej edycji dofinansowanie z programu otrzymało 65 gmin a łączna kwota udzielonych dotacji to 1 627 299 zł.