Urząd Miejski w Mońkach

Program poznaj Polskę

Data publikacji: 4 października, 2022

W bieżącym roku szkolnym uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mońkach wyjadą na wycieczki edukacyjne w ramach programu „Poznaj Polskę”.

Na wniosek złożony przez Dyrekcję szkoły, Gmina Mońki wystąpiła do Ministerstwa Edukacji i Nauki o dofinansowanie trzech wycieczek, w tym: dwóch wycieczek jednodniowych dla uczniów kl. I – III i jednej wycieczki trzydniowej dla uczniów klas IV – VIII. Na realizację powyższego projektu otrzymaliśmy środki w wysokości 25 000 zł tj. 80% kosztów całego zadania.

Planując wycieczki uczniowie i nauczyciele mogli wybierać w ramach czterech obszarów edukacyjnych: Śladami Polskiego Państwa Podziemnego, Śladami Kard. Stefana Wyszyńskiego, Kultura i Dziedzictwo Narodowe oraz Największe osiągnięcia polskiej nauki.

Na wycieczki wyjedzie 125 uczniów.