Urząd Miejski w Mońkach

Projekt „Zdalna szkoła +”

Data publikacji: 27 października, 2020

Gmina Mońki realizuje kolejny Projekt pn. „Zdalna szkoła +” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nowy program skierowany jest do rodzin wielodzietnych i o niskim dochodzie. Obejmuje zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnymi akcesoriami.

Gmina Mońki złożyła wniosek na kwotę 104 978,00 zł i na taką też sumę została podpisana umowa. Pozyskane środki pozwoliły na zakup 44 laptopów wraz z akcesoriami (ubezpieczenie sprzętu, 2 x dostęp do internetu, 44 myszy bezprzewodowych i 44 słuchawek z mikrofonem). 

Sprzęt został przekazany do naszych szkół tj. Szkoły Podstawowej Nr 1 – 10 szt., Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mońkach – 32 szt. oraz Szkoły Podstawowej  w Boguszewie – 2 szt.

Komputery zostały użyczone uczniom według listy sporządzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach.