Urząd Miejski w Mońkach

Przebudowa dróg w Boguszewie

Data publikacji: 24 maja, 2024

Trwają roboty budowlane związane z przebudową dróg w Boguszewie. Gmina Mońki na realizację zadania pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 999 690,00 zł.

Obecnie trwa procedura wyboru Wykonawcy na realizację przebudowy drogi w Boguszewie – II etapu, w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Na to zadanie Gmina Mońki również otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 mln zł.