Urząd Miejski w Mońkach

Przekazanie sprzętu Ochotniczym Strażom Pożarnym

Data publikacji: 4 lipca, 2024

Gmina Mońki na podstawie umowy nr DIT-I.3031.41.2024 zawartej w dniu 16 kwietnia 2024 roku uzyskała pomoc finansową w formie dotacji celowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie
39 000,00 zł.

Z otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego Gmina Mońki zakupiła Ochotniczej Straży Pożarnej w Mońkach następujące wyposażenie:

  • Ubranie specjalne 3 częściowe – 2 kpl.
  • Buty specjalne gumowe            – 4 pary
  • Hełm                                         – 3 szt.
  • Latarki do hełmów                    – 7 szt.
  • Rękawice strażackie                 – 10 par
  • Kominiarka strażacka               – 10 szt.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kuleszach otrzymała:

 Ubranie specjalne 3 częściowe– 2 kpl.
 Buty specjalne gumowe– 2 pary
 Hełm– 3 szt.
 Latarki do hełmów– 2 szt.
 Pilarka do drewna– 1 szt.
 Prądownica 52 turbo– 1 szt.

Ochotniczą Straż Pożarną w Sikorach wyposażono w:

 Latarki do hełmów– 5 szt.
 Agregat prądotwórczy– 1 szt.

Dnia 4 lipca 2024 r. Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski  przekazał sprzęt przedstawicielom OSP dh Andrzejowi Beczko, dh Michałowi Karwowskiemu oraz dh Stanisławowi Romanowskiemu.