Urząd Miejski w Mońkach

PRZYPOMINAMY LAS TO NIE WYSYPISKO!!!

Data publikacji: 4 sierpnia, 2022

Las nie zaśmieca się sam, to ludzie wyrzucają tu śmieci, często wiedząc, że jest to niezgodę prawem i szkodzi to roślinom i zwierzętom. Wyrzucanie śmieci do lasu to nie tylko straszne prostactwo, ale też i wykroczenie. Stanowi o tym art. 162 Kodeksu wykroczeń:
§ 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę – do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.
Wyrzucający śmieci do lasu nie do końca są anonimowi. Niekiedy w wyrzuconych nielegalnie śmieciach można znaleźć informację, która pozwala ustalić właściciela. Bywa też tak, ze sprawca zostaje przyłapane na gorącym uczynku.
Apelujemy, by nie zaśmiecać lasów, jak również nie być obojętnym na takie zachowanie.

Prosimy nie podrzucać śmieci do lasu miejskiego w Mońkach (GAJ).

Urząd Miejski w Mońkach

Referat Klimatu i Środowiska