Urząd Miejski w Mońkach

Rada Miejska

Opubilowano dnia: 11 sierpnia, 2019

Radni Rady Miejskiej w Mońkach:

1. Wojciech Jacek Niedziołko – Przewodniczący
2. Leszek Marek Burzyński – Zastępca Przewodniczącego
3. Mariola Sajkowska – Zastępca Przewodniczącego
4. Paweł Dąbrowski
5. Andrzej Grygorczyk
6. Barbara Iwona Iwanicka
7. Marek Iwanicki
8. Alojzy Jankowski
9. Elżbieta Kuklo-Bogdan
10. Leszek Markowski
11. Grzegorz Rogowski
12. Bogdan Kazimierz Sierba
13. Halina Skibicka
14. Wojciech Smółko
15. Edward Tekień