Urząd Miejski w Mońkach

Referaty

Opubilowano dnia: 11 sierpnia, 2019

Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

WyszczególnienieNr telefonue-mailNr pokoju
Kierownik USC85 716 24 16usc@um-monki.pl1
parter
Z-ca Kierownika USC
(dowody osobiste)
85 716 26 251 a
parter
Stanowisko
ds. ewidencji ludnooeci
85 716 26 25ewidencja@um-monki.pl1 a
parter

Referat Organizacyjny

WyszczególnienieNr telefonue-mailNr pokoju
Sekretarz Gminy
(Kierownik Referatu)
85 716 26 96sekretariat@um-monki.pl202
II piętro
Stanowisko ds. kadr85 716 25 87201
II piętro
Stanowisko ds. archiwum, spraw
socjalnych i gospodarczych
85 716 25 87201
II piętro
Stanowisko ds. obsługi
Rady Miejskiej
85 716 25 87113
I piętro
Stanowisko ds. oświaty85 716 25 87113
I piętro
Stanowisko ds. obronnych,
wojskowych i pożarowych
85 716 25 87115
I piętro
Informatyk85 716 25 87115
I piętro
Stanowisko ds.
działalności gospodarczej
85 716 25 87112
I piętro
Stanowisko ds. promocji
gminy
85 716 25 87202
II piętro
Stanowisko ds. rozwiązywania
problemów alkoholowych
728 281 059

Referat Gospodarki i Inwestycji

WyszczególnienieNr telefonue-mailNr pokoju
Kierownik Referatu85 716 25 64inwestycje@um-monki.pl213
II piętro
Stanowisko ds.
budownictwa i inwestycji
85 716 26 10inwestycje@um-monki.pl101
I piętro
Stanowisko ds.
zamówień publicznych
85 716 26 10inwestycje@um-monki.pl101
I piętro
Stanowisko ds.
ochrony środowiska
85 716 26 10inwestycje@um-monki.pl101
I piętro
Stanowisko
ds. drogownictwa
85 716 25 87102
I piętro
Stanowisko ds. planowania
przestrzennego
85 716 25 87112
I piętro

Referat Finansowy i Rozwoju Gospodarczego

WyszczególnienieNr telefonue-mailNr pokoju
Skarbnik Gminy
(Kierownik Referatu)
85 716 26 07sekretariat@um-monki.pl216
II piętro
Stanowisko ds. rozliczeń
podatku VAT
85 716 26 07216
II piętro
Stanowisko ds.
księgowości budżetowej
85 716 26 51212
II piętro
Stanowisko ds. płac85 716 26 51212
II piętro
Stanowisko ds.
księgowości podatkowej
85 716 25 87211
II piętro
Stanowisko ds.
wymiaru podatku
85 716 25 18214
II piętro
Stanowisko ds. księgowości
w zakresie opłaty
za gospodarowanie odpadami
85 716 25 18214
II piętro

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

WyszczególnienieNr telefonue-mailNr pokoju
Kierownik Referatu85 716 27 56referat.gnr@um-monki.pl217
II piętro
Stanowisko ds. gospodarki
nieruchomościami
85 716 25 87215
II piętro
Stanowisko ds. opłat adiacenckich
i sprzeda¿y lokali komunalnych
85 716 25 87215
II piętro

Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarowania Odpadami – ul. Kolejowa 21

WyszczególnienieNr telefonue-mailNr pokoju
Kierownik Referatu85 716 46 20referat.gkgo@um-monki.plul. Kolejowa 21
pok. nr 3
Stanowisko ds. gospodarki
komunalnej i gospodarowania
odpadami komunalnymi
85 716 46 20referat.gkgo@um-monki.plul. Kolejowa 21
pok. nr 1-2