Urząd Miejski w Mońkach

Referaty

Opubilowano dnia: 11 sierpnia, 2019

  Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego  
  Wyszczególnienie    Nr telefonu  Nr pokoju
  Kierownik USC    85 716 24 16  1 parter
  Z-ca Kierownika USC (dowody osobiste)  85 716 26 25  1a parter
  Stanowisko ds. ewidencji ludności  85 716 26 25  1a parter
  Referat Organizacyjny  
  Wyszczególnienie    Nr telefonu  Nr pokoju
  Sekretarz Gminy (Kierownik Referatu)  85 716 26 96  202 II piętro
  Stanowisko ds. kadr    85 716 25 87  201 II piętro
  Stanowisko ds. archiwum, spraw socjalnych
i gospodarczych
  85 716 25 87  201 II piętro  
  Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej  85 716 25 87  113 I piętro
  Stanowisko ds. oświaty  85 716 25 87  113 I piętro
  Stanowisko ds. obronnych, wojskowych i pożarowych  85 716 25 87  115 I piętro
  Stanowisko ds. działalności gospodarczej  85 716 25 87  112 I piętro
  Stanowisko ds. promocji gminy  85 716 25 87  201 II piętro
  Stanowisko ds. rozwiązywania problemów alkoholowych  784235437  ul. Wyzwolenia 12
  Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami  
  Wyszczególnienie    Nr telefonu  Nr pokoju
  Kierownik Referatu    85 716 25 64  213 II piętro
  Stanowisko ds. budownictwa i inwestycji  85 716 26 10  101 I piętro
  Stanowisko ds. zamówień publicznych  85 716 26 10  101 I piętro
  Stanowisko ds. drogownictwa  85 716 25 87  102 I piętro
  Stanowisko ds. planowania przestrzennego  85 716 25 87  112 I piętro
  Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami  85 716 25 87  215 II piętro
  Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa  85 716 25 87  215 II piętro  
  Referat Finansowy i Rozwoju Gospodarczego  
  Wyszczególnienie    Nr telefonu  Nr pokoju
  Skarbnik Gminy
(Kierownik Referatu)
  85 716 26 07  216 II piętro
  Stanowisko ds. księgowości budżetowej  85 716 26 51  212 II piętro
  Stanowisko ds. płac    85 716 26 51    212 II piętro
  Stanowisko ds. księgowości podatkowej  85 716 25 87  211 II piętro
  Stanowisko ds. wymiaru podatku  85 716 25 18  214 II piętro
  Referat Klimatu i Środowiska – ul. Kolejowa 21  
  Wyszczególnienie    Nr telefonu  Nr pokoju
   Kierownik Referatu    85 716 46 20  ul. Kolejowa 21 pok. nr 2
  Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i gospodarowania odpadami komunalnymi  85 716 46 20  ul. Kolejowa 21 pok. nr 3  
  Stanowisko ds. księgowości w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami  85 716 46 20  ul. Kolejowa 21 pok. nr 3  
  Stanowisko ds. ochrony środowiska  85 716 46 20  ul. Kolejowa 21 pok. nr 3