Urząd Miejski w Mońkach

Rekrutacja do programu Asystent osoby z niepełnosprawn …

Data publikacji: 18 lipca, 2022

Rekrutacja do programu Asystent osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego ogłasza nabór wniosków w związku z rozpoczęciem realizacji  Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”- edycja 2022. Program resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego ma zapewnić wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom niepełnosprawnym. Program ma na celu zwiększenie dostępności usług asystencji, oraz umożliwienie osobom niepełnosprawnym prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.

Usługa Asystenta osoby z niepełnosprawnością będzie realizowana od 1 sierpnia do 31 grudnia 2022 roku. Rekrutacja od 18 lipca 2022 r. Dokumenty do pobrania:

Komplet dokumentów można złożyć osobiście lub przy wsparciu osób trzecich w zastępczej siedzibie Fundacji przy ulicy Niepodległości 3 (pokój nr 2) w godzinach 8-14 od poniedziałku do piątku. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 502 40 11 40.

W ramach programu przewidziane jest przyjęcie 28 osób z różnym stopniem niepełnosprawności. O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń, a indywidualne potrzeby osób niepełnosprawnych.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacyjnym. Regulamin rekrutacyjny AOOzN_2022

Zestaw pozostałych dokumentów do pobrania:

Dokumenty można też pobrać bezpośrednio ze strony Fundacji http://fundacja.monki.pl/program-asystent-oon/